วันพุธที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ-สกุล นางสาว ณหทัย  สามตรเผือก
ชื่อเล่น แนน
หมู่ 1
คติประจำใจ อย่าพยายามทำตัวเองให้ดีพอสำหรับใคร แต่พยายามทำให้คนพอใจในสิ่งที่ตนมี
ภูมิลำเนา 7/1 หมู่8 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150